Connecticut Lotto! results

اروپا EuroJackpot

90 million euros بازی

Connecticut Lotto! results جمعه ۱۸ مهٔ ۲۰۱۸ م.

1 8 15 21 28 42

Connecticut Lotto! results سه‌شنبه ۱۵ مهٔ ۲۰۱۸ م.

17 28 37 39 42 43

Connecticut Lotto! results جمعه ۱۱ مهٔ ۲۰۱۸ م.

7 19 22 24 36 42

Connecticut Lotto! results سه‌شنبه ۸ مهٔ ۲۰۱۸ م.

5 9 12 13 28 31

Connecticut Lotto! results جمعه ۴ مهٔ ۲۰۱۸ م.

2 8 9 24 41 43

تساوی در

بلیط را می توان در خریداری USA.

که در 44 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - Connecticut Lotto!.

Odds of winning in Connecticut Lotto!

Connecticut Lotto! است 4 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در Connecticut Lotto! است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 7059052.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 30961.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 669.
  • کوچکترین جایزه در Connecticut Lotto! است با تطبیق برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 42.

Official website