Massachusetts Megabucks results

U.S. Mega Millions

421 million USD بازی

Massachusetts Megabucks results چهارشنبه ۲۱ مارس ۲۰۱۸ م.

18 25 32 42 46 49

Massachusetts Megabucks results شنبه ۱۷ مارس ۲۰۱۸ م.

8 23 32 35 36 40

Massachusetts Megabucks results چهارشنبه ۱۴ مارس ۲۰۱۸ م.

9 10 34 36 41 45

Massachusetts Megabucks results شنبه ۱۰ مارس ۲۰۱۸ م.

1 13 14 15 21 46

Massachusetts Megabucks results چهارشنبه ۷ مارس ۲۰۱۸ م.

26 28 31 37 41 44

تساوی در پنجشنبه در 23:20 و یکشنبه در 23:20

بلیط را می توان در خریداری USA.

که در 49 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - Massachusetts Megabucks.

Odds of winning in Massachusetts Megabucks

Massachusetts Megabucks است 4 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در Massachusetts Megabucks است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 13983816.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 54201.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1032.
  • کوچکترین جایزه در Massachusetts Megabucks است با تطبیق برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 56.

Official website