Ohio Classic Lotto results

U.S. Mega Millions

421 million USD بازی

Ohio Classic Lotto results چهارشنبه ۲۱ مارس ۲۰۱۸ م.

6 16 18 37 40 45

Ohio Classic Lotto results دوشنبه ۱۹ مارس ۲۰۱۸ م.

4 13 17 23 27 34

Ohio Classic Lotto results شنبه ۱۷ مارس ۲۰۱۸ م.

6 25 27 35 41 47

Ohio Classic Lotto results چهارشنبه ۱۴ مارس ۲۰۱۸ م.

9 12 18 22 31 38

Ohio Classic Lotto results دوشنبه ۱۲ مارس ۲۰۱۸ م.

10 21 24 36 38 43

تساوی در سه‌شنبه در 19:50, پنجشنبه در 19:50 و یکشنبه در 19:50

بلیط را می توان در خریداری USA.

که در 49 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - Ohio Classic Lotto.

Odds of winning in Ohio Classic Lotto

Ohio Classic Lotto است 4 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در Ohio Classic Lotto است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 13983816.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 54201.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1032.
  • کوچکترین جایزه در Ohio Classic Lotto است با تطبیق برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 57.

Official website