Ohio Classic Lotto results

اروپا EuroJackpot

90 million euros بازی

Ohio Classic Lotto results شنبه ۱۹ مهٔ ۲۰۱۸ م.

7 8 22 30 41 49

Ohio Classic Lotto results چهارشنبه ۱۶ مهٔ ۲۰۱۸ م.

9 12 17 27 30 33

Ohio Classic Lotto results دوشنبه ۱۴ مهٔ ۲۰۱۸ م.

8 12 15 27 44 47

Ohio Classic Lotto results شنبه ۱۲ مهٔ ۲۰۱۸ م.

2 9 38 39 45 48

Ohio Classic Lotto results چهارشنبه ۹ مهٔ ۲۰۱۸ م.

9 10 26 28 35 38

تساوی در

بلیط را می توان در خریداری USA.

که در 49 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - Ohio Classic Lotto.

Odds of winning in Ohio Classic Lotto

Ohio Classic Lotto است 4 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در Ohio Classic Lotto است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 13983816.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 54201.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1032.
  • کوچکترین جایزه در Ohio Classic Lotto است با تطبیق برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 57.

Official website