Oregon Megabucks results

U.S. Mega Millions

192 million USD بازی

Oregon Megabucks results چهارشنبه ۲۰ ژوئن ۲۰۱۸ م.

12 22 26 30 34 47

Oregon Megabucks results دوشنبه ۱۸ ژوئن ۲۰۱۸ م.

1 9 14 28 41 42

Oregon Megabucks results شنبه ۱۶ ژوئن ۲۰۱۸ م.

1 8 11 19 34 36

Oregon Megabucks results چهارشنبه ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸ م.

15 18 37 39 44 47

Oregon Megabucks results دوشنبه ۱۱ ژوئن ۲۰۱۸ م.

6 10 35 36 47 48

تساوی در

بلیط را می توان در خریداری USA.

که در 48 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - Oregon Megabucks.

Odds of winning in Oregon Megabucks

Oregon Megabucks است 4 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در Oregon Megabucks است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 12271512.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 48696.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 950.
  • کوچکترین جایزه در Oregon Megabucks است با تطبیق برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 53.

Official website