آفریقای جنوبی Powerball results

28 million R

Next jackpot

Play آفریقای جنوبی Powerball online

U.S. Mega Millions

421 million USD بازی

آفریقای جنوبی Powerball results سه‌شنبه ۲۰ مارس ۲۰۱۸ م.

5 21 35 37 40 9

آفریقای جنوبی Powerball results جمعه ۱۶ مارس ۲۰۱۸ م.

8 17 29 31 38 5

آفریقای جنوبی Powerball results سه‌شنبه ۱۳ مارس ۲۰۱۸ م.

13 26 31 37 43 15

آفریقای جنوبی Powerball results جمعه ۹ مارس ۲۰۱۸ م.

9 11 20 26 34 10

آفریقای جنوبی Powerball results سه‌شنبه ۶ مارس ۲۰۱۸ م.

12 24 29 35 36 1

تساوی در چهارشنبه در 21:00 و شنبه در 21:00

بلیط را می توان در خریداری آفریقای جنوبی و آنلاین.

که در 45 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 5 - آفریقای جنوبی Powerball.

Odds of winning in آفریقای جنوبی Powerball

آفریقای جنوبی Powerball است 9 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در آفریقای جنوبی Powerball است با تطبیق برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 24435180.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1286062.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 122176.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 6430.
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 3133.
  • 6. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 165.
  • 7. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 247.
  • 8. جایزه های مطابق با برنده 1 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 53.
  • کوچکترین جایزه در آفریقای جنوبی Powerball است با تطبیق برنده 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 38.

Official website