آفریقای جنوبی Powerball results

36 million R

Next jackpot

Play آفریقای جنوبی Powerball online

اروپا EuroJackpot

90 million euros بازی

آفریقای جنوبی Powerball results جمعه ۱۸ مهٔ ۲۰۱۸ م.

6 10 11 28 40 7

آفریقای جنوبی Powerball results سه‌شنبه ۱۵ مهٔ ۲۰۱۸ م.

5 10 20 27 40 10

آفریقای جنوبی Powerball results جمعه ۱۱ مهٔ ۲۰۱۸ م.

8 22 33 40 43 3

آفریقای جنوبی Powerball results سه‌شنبه ۸ مهٔ ۲۰۱۸ م.

3 4 6 26 44 5

آفریقای جنوبی Powerball results جمعه ۴ مهٔ ۲۰۱۸ م.

4 9 11 12 25 6

تساوی در

بلیط را می توان در خریداری آفریقای جنوبی و آنلاین.

که در 45 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 5 - آفریقای جنوبی Powerball.

Odds of winning in آفریقای جنوبی Powerball

آفریقای جنوبی Powerball است 9 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در آفریقای جنوبی Powerball است با تطبیق برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 24435180.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1286062.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 122176.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 6430.
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 3133.
  • 6. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 165.
  • 7. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 247.
  • 8. جایزه های مطابق با برنده 1 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 53.
  • کوچکترین جایزه در آفریقای جنوبی Powerball است با تطبیق برنده 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 38.

Official website