برزیل Dupla Sena results

1.8 million BRL

Next jackpot

Play برزیل Dupla Sena online

اروپا EuroJackpot

90 million euros بازی

برزیل Dupla Sena results شنبه ۱۹ مهٔ ۲۰۱۸ م.

برزیل Dupla Sena results پنجشنبه ۱۷ مهٔ ۲۰۱۸ م.

برزیل Dupla Sena results سه‌شنبه ۱۵ مهٔ ۲۰۱۸ م.

برزیل Dupla Sena results شنبه ۱۲ مهٔ ۲۰۱۸ م.

برزیل Dupla Sena results پنجشنبه ۱۰ مهٔ ۲۰۱۸ م.

تساوی در

بلیط را می توان در خریداری برزیل و آنلاین.

که در 50 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - برزیل Dupla Sena.

Odds of winning in برزیل Dupla Sena

برزیل Dupla Sena است 4 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در برزیل Dupla Sena است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 15890700.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 60192.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1120.
  • کوچکترین جایزه در برزیل Dupla Sena است با تطبیق برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 60.

Official website