برزیل Dupla Sena results

20 million BRL

Next jackpot

Play برزیل Dupla Sena online

U.S. Mega Millions

421 million USD بازی

برزیل Dupla Sena results سه‌شنبه ۲۰ مارس ۲۰۱۸ م.

برزیل Dupla Sena results شنبه ۱۷ مارس ۲۰۱۸ م.

برزیل Dupla Sena results پنجشنبه ۱۵ مارس ۲۰۱۸ م.

برزیل Dupla Sena results سه‌شنبه ۱۳ مارس ۲۰۱۸ م.

برزیل Dupla Sena results شنبه ۱۰ مارس ۲۰۱۸ م.

تساوی در چهارشنبه در 20:00, جمعه در 20:00 و یکشنبه در 20:00

بلیط را می توان در خریداری برزیل و آنلاین.

که در 50 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - برزیل Dupla Sena.

Odds of winning in برزیل Dupla Sena

برزیل Dupla Sena است 4 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در برزیل Dupla Sena است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 15890700.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 60192.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1120.
  • کوچکترین جایزه در برزیل Dupla Sena است با تطبیق برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 60.

Official website