برزیل Quina results

600000.00

Next jackpot

Play برزیل Quina online

اسپانیا EuroMillions

138 million euros بازی

برزیل Quina results جمعه ۲۰ آوریل ۲۰۱۸ م.

16 29 52 62 73

برزیل Quina results پنجشنبه ۱۹ آوریل ۲۰۱۸ م.

2 12 16 57 65

برزیل Quina results چهارشنبه ۱۸ آوریل ۲۰۱۸ م.

4 9 29 33 36

برزیل Quina results سه‌شنبه ۱۷ آوریل ۲۰۱۸ م.

5 13 20 29 38

برزیل Quina results دوشنبه ۱۶ آوریل ۲۰۱۸ م.

51 60 62 69 75

تساوی در

بلیط را می توان در خریداری برزیل و آنلاین.

که در 80 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 5 - برزیل Quina.

Odds of winning in برزیل Quina

برزیل Quina است 4 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در برزیل Quina است با تطبیق برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 24040016.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 64106.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 866.
  • کوچکترین جایزه در برزیل Quina است با تطبیق برنده 2 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 36.

Official website