برزیل Quina results

130 million BRL

Next jackpot

Play برزیل Quina online

U.S. Mega Millions

192 million USD بازی

برزیل Quina results جمعه ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸ م.

32 45 56 63 67

برزیل Quina results پنجشنبه ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸ م.

9 26 29 37 48

برزیل Quina results چهارشنبه ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸ م.

11 34 39 46 75

برزیل Quina results سه‌شنبه ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸ م.

17 44 60 61 77

برزیل Quina results دوشنبه ۱۱ ژوئن ۲۰۱۸ م.

10 11 19 41 48

تساوی در

بلیط را می توان در خریداری برزیل و آنلاین.

که در 80 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 5 - برزیل Quina.

Odds of winning in برزیل Quina

برزیل Quina است 4 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در برزیل Quina است با تطبیق برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 24040016.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 64106.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 866.
  • کوچکترین جایزه در برزیل Quina است با تطبیق برنده 2 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 36.

Official website