کانادا BC 49 results

U.S. Mega Millions

421 million USD بازی

کانادا BC 49 results چهارشنبه ۲۱ مارس ۲۰۱۸ م.

8 14 15 28 29 48 41

کانادا BC 49 results شنبه ۱۷ مارس ۲۰۱۸ م.

6 8 13 22 36 42 32

کانادا BC 49 results چهارشنبه ۱۴ مارس ۲۰۱۸ م.

10 28 31 40 45 48 3

کانادا BC 49 results شنبه ۱۰ مارس ۲۰۱۸ م.

13 15 22 23 30 38 5

کانادا BC 49 results چهارشنبه ۷ مارس ۲۰۱۸ م.

6 8 19 31 37 44 33

تساوی در پنجشنبه در 18:30 و یکشنبه در 18:30

بلیط را می توان در خریداری کانادا.

که در 49 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - کانادا BC 49و 1 تعداد جایزه.

Odds of winning in کانادا BC 49

کانادا BC 49 است 6 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در کانادا BC 49 است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 13983816.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 2330636.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 55492.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1033.
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 57.
  • کوچکترین جایزه در کانادا BC 49 است با تطبیق برنده 2 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 81.

Official website