کانادا BC 49 results

اروپا EuroJackpot

90 million euros بازی

کانادا BC 49 results شنبه ۱۹ مهٔ ۲۰۱۸ م.

1 16 20 25 28 29 26

کانادا BC 49 results چهارشنبه ۱۶ مهٔ ۲۰۱۸ م.

10 27 35 36 42 48 3

کانادا BC 49 results شنبه ۱۲ مهٔ ۲۰۱۸ م.

5 10 15 30 31 37 17

کانادا BC 49 results چهارشنبه ۹ مهٔ ۲۰۱۸ م.

7 8 18 20 33 47 9

کانادا BC 49 results شنبه ۵ مهٔ ۲۰۱۸ م.

1 9 11 13 16 28 6

تساوی در

بلیط را می توان در خریداری کانادا.

که در 49 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - کانادا BC 49و 1 تعداد جایزه.

Odds of winning in کانادا BC 49

کانادا BC 49 است 6 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در کانادا BC 49 است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 13983816.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 2330636.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 55492.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1033.
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 57.
  • کوچکترین جایزه در کانادا BC 49 است با تطبیق برنده 2 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 81.

Official website