کانادا Western 6/49 results

اروپا EuroJackpot

90 million euros بازی

کانادا Western 6/49 results شنبه ۱۹ مهٔ ۲۰۱۸ م.

7 8 33 34 35 45 4

کانادا Western 6/49 results چهارشنبه ۱۶ مهٔ ۲۰۱۸ م.

1 3 6 18 36 39 46

کانادا Western 6/49 results شنبه ۱۲ مهٔ ۲۰۱۸ م.

4 8 10 19 37 45 46

کانادا Western 6/49 results چهارشنبه ۹ مهٔ ۲۰۱۸ م.

8 11 25 29 41 42 4

کانادا Western 6/49 results شنبه ۵ مهٔ ۲۰۱۸ م.

12 23 25 26 34 47 36

تساوی در

بلیط را می توان در خریداری کانادا.

که در 49 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - کانادا Western 6/49و 1 تعداد جایزه.

Odds of winning in کانادا Western 6/49

کانادا Western 6/49 است 7 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در کانادا Western 6/49 است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 13983816.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 2330638.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 55494.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1014.
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 58.
  • 6. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 81.
  • کوچکترین جایزه در کانادا Western 6/49 است با تطبیق برنده 2 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 8.

Official website