اتریش EuroMillions results

45 million euros

Next jackpot

Play اتریش EuroMillions online

اروپا EuroJackpot

90 million euros بازی

اتریش EuroMillions results جمعه ۱۸ مهٔ ۲۰۱۸ م.

5 8 10 13 31 3 6

اتریش EuroMillions results سه‌شنبه ۱۵ مهٔ ۲۰۱۸ م.

4 16 20 31 39 2 12

اتریش EuroMillions results جمعه ۱۱ مهٔ ۲۰۱۸ م.

3 22 34 49 50 8 11

اتریش EuroMillions results سه‌شنبه ۸ مهٔ ۲۰۱۸ م.

17 25 35 39 44 2 5

اتریش EuroMillions results جمعه ۴ مهٔ ۲۰۱۸ م.

6 12 23 39 45 9 12

تساوی در

بلیط را می توان در خریداری اتریش و آنلاین.

که در 50 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 5 - اتریش EuroMillions.

Odds of winning in اتریش EuroMillions

اتریش EuroMillions است 13 سطح جایزه.

 • برنده تمام پولها در اتریش EuroMillions است با تطبیق برنده 5 اعداد اصلی و 2 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 139838160.
 • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 6991908.
 • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 3107514.
 • 4. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 2 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 621502.
 • 5. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 31075.
 • 6. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 13811.
 • 7. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 2 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 14125.
 • 8. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 706.
 • 9. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 313.
 • 10. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 2 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 985.
 • 11. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 49.
 • 12. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 21.
 • کوچکترین جایزه در اتریش EuroMillions است با تطبیق برنده 1 اعداد اصلی و 2 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 187.