اتریش EuroMillions results

37 million euros

Next jackpot

Play اتریش EuroMillions online

U.S. Mega Millions

421 million USD بازی

اتریش EuroMillions results سه‌شنبه ۲۰ مارس ۲۰۱۸ م.

26 29 37 39 44 9 11

اتریش EuroMillions results جمعه ۱۶ مارس ۲۰۱۸ م.

4 17 24 27 31 10 11

اتریش EuroMillions results سه‌شنبه ۱۳ مارس ۲۰۱۸ م.

9 11 13 33 49 6 12

اتریش EuroMillions results جمعه ۹ مارس ۲۰۱۸ م.

9 14 21 32 44 1 12

اتریش EuroMillions results سه‌شنبه ۶ مارس ۲۰۱۸ م.

15 20 26 31 44 2 9

تساوی در چهارشنبه در 21:00 و شنبه در 21:00

بلیط را می توان در خریداری اتریش و آنلاین.

که در 50 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 5 - اتریش EuroMillions.

Odds of winning in اتریش EuroMillions

اتریش EuroMillions است 13 سطح جایزه.

 • برنده تمام پولها در اتریش EuroMillions است با تطبیق برنده 5 اعداد اصلی و 2 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 139838160.
 • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 6991908.
 • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 3107514.
 • 4. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 2 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 621502.
 • 5. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 31075.
 • 6. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 13811.
 • 7. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 2 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 14125.
 • 8. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 706.
 • 9. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 313.
 • 10. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 2 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 985.
 • 11. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 49.
 • 12. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 21.
 • کوچکترین جایزه در اتریش EuroMillions است با تطبیق برنده 1 اعداد اصلی و 2 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 187.