اروپا EuroJackpot results

90 million euros

Next jackpot

Play اروپا EuroJackpot online

اروپا EuroJackpot results جمعه ۱۸ مهٔ ۲۰۱۸ م.

1 11 23 41 44 2 8

اروپا EuroJackpot results جمعه ۱۱ مهٔ ۲۰۱۸ م.

3 14 17 37 39 5 10

اروپا EuroJackpot results جمعه ۴ مهٔ ۲۰۱۸ م.

24 26 29 36 49 3 6

اروپا EuroJackpot results جمعه ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ م.

9 21 31 32 33 9 10

اروپا EuroJackpot results جمعه ۲۰ آوریل ۲۰۱۸ م.

22 24 25 28 46 2 4

تساوی در

بلیط را می توان در خریداری Croatia (Hrvatska), Czech Republic, Denmark, Estonia, فنلاند, آلمان, Iceland, ایتالیا, Latvia, Lithuania, Netherlands, Norway, Poland, Slovakia, Slovenia, اسپانیا, سوئد, Hungary, اروپا و آنلاین.

که در 50 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 5 - اروپا EuroJackpot.

Odds of winning in اروپا EuroJackpot

اروپا EuroJackpot است 12 سطح جایزه.

 • برنده تمام پولها در اروپا EuroJackpot است با تطبیق برنده 5 اعداد اصلی و 2 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 95344200.
 • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 5959012.
 • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 3405150.
 • 4. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 2 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 423752.
 • 5. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 26485.
 • 6. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 15134.
 • 7. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 2 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 9631.
 • 8. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 602.
 • 9. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 344.
 • 10. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 2 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 672.
 • 11. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 42.
 • کوچکترین جایزه در اروپا EuroJackpot است با تطبیق برنده 1 اعداد اصلی و 2 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 128.

Official website