اروپا EuroJackpot results

17 million euros

Next jackpot

Play اروپا EuroJackpot online

U.S. Mega Millions

421 million USD بازی

اروپا EuroJackpot results جمعه ۱۶ مارس ۲۰۱۸ م.

4 27 37 48 49 3 4

اروپا EuroJackpot results جمعه ۹ مارس ۲۰۱۸ م.

15 23 28 33 36 4 7

اروپا EuroJackpot results جمعه ۲ مارس ۲۰۱۸ م.

16 18 20 27 46 3 5

اروپا EuroJackpot results جمعه ۲۳ فوریهٔ ۲۰۱۸ م.

18 26 33 42 46 4 10

اروپا EuroJackpot results جمعه ۱۶ فوریهٔ ۲۰۱۸ م.

4 8 19 25 44 9 10

تساوی در شنبه در 21:00

بلیط را می توان در خریداری Croatia (Hrvatska), Czech Republic, Denmark, Estonia, فنلاند, آلمان, Iceland, ایتالیا, Latvia, Lithuania, Netherlands, Norway, Poland, Slovakia, Slovenia, اسپانیا, سوئد, Hungary, اروپا و آنلاین.

که در 50 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 5 - اروپا EuroJackpot.

Odds of winning in اروپا EuroJackpot

اروپا EuroJackpot است 12 سطح جایزه.

 • برنده تمام پولها در اروپا EuroJackpot است با تطبیق برنده 5 اعداد اصلی و 2 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 95344200.
 • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 5959012.
 • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 3405150.
 • 4. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 2 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 423752.
 • 5. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 26485.
 • 6. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 15134.
 • 7. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 2 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 9631.
 • 8. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 602.
 • 9. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 344.
 • 10. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 2 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 672.
 • 11. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 42.
 • کوچکترین جایزه در اروپا EuroJackpot است با تطبیق برنده 1 اعداد اصلی و 2 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 128.

Official website