سوئیس Lotto results

8.4 million CHF

Next jackpot

Play سوئیس Lotto online

اروپا EuroJackpot

90 million euros بازی

سوئیس Lotto results شنبه ۱۹ مهٔ ۲۰۱۸ م.

1 3 4 9 13 28 6

سوئیس Lotto results چهارشنبه ۱۶ مهٔ ۲۰۱۸ م.

10 16 17 32 33 35 1

سوئیس Lotto results شنبه ۱۲ مهٔ ۲۰۱۸ م.

8 17 27 30 35 39 2

سوئیس Lotto results چهارشنبه ۹ مهٔ ۲۰۱۸ م.

1 2 3 4 12 14 4

سوئیس Lotto results شنبه ۵ مهٔ ۲۰۱۸ م.

3 7 17 23 31 40 6

تساوی در

بلیط را می توان در خریداری سوئیس و آنلاین.

که در 42 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - سوئیس Lotto.

Odds of winning in سوئیس Lotto

سوئیس Lotto است 8 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در سوئیس Lotto است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 31474716.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 6294943.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 145716.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 29143.
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 3331.
  • 6. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 666.
  • 7. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 220.
  • کوچکترین جایزه در سوئیس Lotto است با تطبیق برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 44.

Official website