سوئیس Lotto results

12.7 million CHF

Next jackpot

Play سوئیس Lotto online

U.S. Mega Millions

421 million USD بازی

سوئیس Lotto results چهارشنبه ۲۱ مارس ۲۰۱۸ م.

13 14 17 26 29 36 5

سوئیس Lotto results شنبه ۱۷ مارس ۲۰۱۸ م.

11 12 25 38 41 42 2

سوئیس Lotto results چهارشنبه ۱۴ مارس ۲۰۱۸ م.

1 8 19 28 32 41 1

سوئیس Lotto results شنبه ۱۰ مارس ۲۰۱۸ م.

1 6 21 31 34 37 5

سوئیس Lotto results چهارشنبه ۷ مارس ۲۰۱۸ م.

1 5 8 10 26 30 4

تساوی در پنجشنبه در 19:00 و یکشنبه در 17:00

بلیط را می توان در خریداری سوئیس و آنلاین.

که در 42 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - سوئیس Lotto.

Odds of winning in سوئیس Lotto

سوئیس Lotto است 8 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در سوئیس Lotto است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 31474716.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 6294943.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 145716.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 29143.
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 3331.
  • 6. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 666.
  • 7. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 220.
  • کوچکترین جایزه در سوئیس Lotto است با تطبیق برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 44.

Official website