فرانسه EuroMillions results

73 million euros

Next jackpot

Play فرانسه EuroMillions online

U.S. Powerball

149 million USD بازی

فرانسه EuroMillions results سه‌شنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۱۷ م.

2 10 14 28 31 5 7

فرانسه EuroMillions results جمعه ۱۷ نوامبر ۲۰۱۷ م.

20 26 35 36 42 5 12

فرانسه EuroMillions results سه‌شنبه ۱۴ نوامبر ۲۰۱۷ م.

14 16 39 40 41 8 10

فرانسه EuroMillions results جمعه ۱۰ نوامبر ۲۰۱۷ م.

13 22 29 36 37 1 9

فرانسه EuroMillions results سه‌شنبه ۷ نوامبر ۲۰۱۷ م.

7 19 20 37 41 2 12

Draws are on چهارشنبه at 20:45 and شنبه at 20:45

Tickets can be purchased in فرانسه and online.

In فرانسه EuroMillions player selects 5 numbers between 1 - 50.

Odds of winning in فرانسه EuroMillions

فرانسه EuroMillions has 13 prize levels.

 • Jackpot in فرانسه EuroMillions is won by matching 5 main numbers and 2 bonus numbers. Odds are 1 in 139838160.
 • 2. prize is won by matching 5 main numbers and 1 bonus numbers. Odds are 1 in 6991908.
 • 3. prize is won by matching 5 main numbers. Odds are 1 in 3107514.
 • 4. prize is won by matching 4 main numbers and 2 bonus numbers. Odds are 1 in 621502.
 • 5. prize is won by matching 4 main numbers and 1 bonus numbers. Odds are 1 in 31075.
 • 6. prize is won by matching 4 main numbers. Odds are 1 in 13811.
 • 7. prize is won by matching 3 main numbers and 2 bonus numbers. Odds are 1 in 14125.
 • 8. prize is won by matching 3 main numbers and 1 bonus numbers. Odds are 1 in 706.
 • 9. prize is won by matching 3 main numbers. Odds are 1 in 313.
 • 10. prize is won by matching 2 main numbers and 2 bonus numbers. Odds are 1 in 985.
 • 11. prize is won by matching 2 main numbers and 1 bonus numbers. Odds are 1 in 49.
 • 12. prize is won by matching 2 main numbers. Odds are 1 in 21.
 • Smallest prize in فرانسه EuroMillions is won by matching 1 main numbers and 2 bonus numbers. Odds are 1 in 187.

Official website