فنلاند Viking Lotto results

28.5 million euros

Next jackpot

Play فنلاند Viking Lotto online

U.S. Mega Millions

421 million USD بازی

فنلاند Viking Lotto results چهارشنبه ۲۱ مارس ۲۰۱۸ م.

4 10 17 21 32 41 6

فنلاند Viking Lotto results چهارشنبه ۱۴ مارس ۲۰۱۸ م.

6 11 17 26 36 42 7

فنلاند Viking Lotto results چهارشنبه ۷ مارس ۲۰۱۸ م.

11 17 26 33 34 48 2

فنلاند Viking Lotto results چهارشنبه ۲۸ فوریهٔ ۲۰۱۸ م.

11 31 36 41 42 47 6

فنلاند Viking Lotto results چهارشنبه ۲۱ فوریهٔ ۲۰۱۸ م.

16 24 32 33 46 47 8

تساوی در پنجشنبه در 19:00

بلیط را می توان در خریداری Denmark, Estonia, فنلاند, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway, سوئد و آنلاین.

که در 48 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - فنلاند Viking Lotto.

Odds of winning in فنلاند Viking Lotto

فنلاند Viking Lotto است 8 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در فنلاند Viking Lotto است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 98172096.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 14024585.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 389571.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 55653.
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 7601.
  • 6. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1085.
  • 7. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 427.
  • کوچکترین جایزه در فنلاند Viking Lotto است با تطبیق برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 61.

Official website