یونان Joker results

U.S. Mega Millions

421 million USD بازی

یونان Joker results پنجشنبه ۲۲ مارس ۲۰۱۸ م.

4 11 22 23 34 12

یونان Joker results یکشنبه ۱۸ مارس ۲۰۱۸ م.

1 13 17 21 41 12

یونان Joker results پنجشنبه ۱۵ مارس ۲۰۱۸ م.

5 13 20 25 28 16

یونان Joker results یکشنبه ۱۱ مارس ۲۰۱۸ م.

3 11 20 35 38 6

یونان Joker results پنجشنبه ۸ مارس ۲۰۱۸ م.

10 12 29 43 45 11

تساوی در دوشنبه در 22:00 و جمعه در 22:00

بلیط را می توان در خریداری یونان.

که در 45 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 5 - یونان Joker.

Odds of winning in یونان Joker

یونان Joker است 8 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در یونان Joker است با تطبیق برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 24435180.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1286062.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 122176.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 6430.
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 3133.
  • 6. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 165.
  • 7. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 247.
  • کوچکترین جایزه در یونان Joker است با تطبیق برنده 1 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 53.

Official website