یونان Joker results

اروپا EuroJackpot

90 million euros بازی

یونان Joker results پنجشنبه ۱۷ مهٔ ۲۰۱۸ م.

3 13 15 39 43 9

یونان Joker results یکشنبه ۱۳ مهٔ ۲۰۱۸ م.

2 22 25 34 41 7

یونان Joker results پنجشنبه ۱۰ مهٔ ۲۰۱۸ م.

8 22 23 36 43 19

یونان Joker results یکشنبه ۶ مهٔ ۲۰۱۸ م.

3 23 30 33 38 10

یونان Joker results پنجشنبه ۳ مهٔ ۲۰۱۸ م.

9 31 32 41 44 12

تساوی در

بلیط را می توان در خریداری یونان.

که در 45 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 5 - یونان Joker.

Odds of winning in یونان Joker

یونان Joker است 8 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در یونان Joker است با تطبیق برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 24435180.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1286062.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 122176.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 6430.
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 3133.
  • 6. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 165.
  • 7. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 247.
  • کوچکترین جایزه در یونان Joker است با تطبیق برنده 1 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 53.

Official website