یونان Lotto results

اروپا EuroJackpot

90 million euros بازی

یونان Lotto results شنبه ۱۹ مهٔ ۲۰۱۸ م.

1 12 21 28 38 45 43

یونان Lotto results چهارشنبه ۱۶ مهٔ ۲۰۱۸ م.

29 31 34 36 45 47 15

یونان Lotto results شنبه ۱۲ مهٔ ۲۰۱۸ م.

5 19 30 31 33 47 26

یونان Lotto results چهارشنبه ۹ مهٔ ۲۰۱۸ م.

10 22 28 35 36 37 34

یونان Lotto results شنبه ۵ مهٔ ۲۰۱۸ م.

8 17 27 33 36 41 10

تساوی در

بلیط را می توان در خریداری یونان.

که در 49 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - یونان Lottoو 1 تعداد جایزه.

Odds of winning in یونان Lotto

یونان Lotto است 5 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در یونان Lotto است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 13983816.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 2330636.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 55491.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1083.
  • کوچکترین جایزه در یونان Lotto است با تطبیق برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 61.

Official website