یونان Lotto results

U.S. Mega Millions

421 million USD بازی

یونان Lotto results چهارشنبه ۲۱ مارس ۲۰۱۸ م.

8 15 18 23 33 42 11

یونان Lotto results شنبه ۱۷ مارس ۲۰۱۸ م.

7 19 25 39 45 46 2

یونان Lotto results چهارشنبه ۱۴ مارس ۲۰۱۸ م.

20 29 33 37 43 46 12

یونان Lotto results شنبه ۱۰ مارس ۲۰۱۸ م.

3 6 24 35 43 44 31

یونان Lotto results چهارشنبه ۷ مارس ۲۰۱۸ م.

6 8 9 24 25 30 46

تساوی در پنجشنبه در 22:00 و یکشنبه در 22:00

بلیط را می توان در خریداری یونان.

که در 49 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - یونان Lottoو 1 تعداد جایزه.

Odds of winning in یونان Lotto

یونان Lotto است 5 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در یونان Lotto است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 13983816.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 2330636.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 55491.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1083.
  • کوچکترین جایزه در یونان Lotto است با تطبیق برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 61.

Official website