Romania Lotto 6/49 results

4.72 million lei

Next jackpot

Play Romania Lotto 6/49 online

اروپا EuroJackpot

90 million euros بازی

Romania Lotto 6/49 results یکشنبه ۲۰ مهٔ ۲۰۱۸ م.

3 10 12 16 33 45

Romania Lotto 6/49 results پنجشنبه ۱۷ مهٔ ۲۰۱۸ م.

5 8 17 20 24 34

Romania Lotto 6/49 results یکشنبه ۱۳ مهٔ ۲۰۱۸ م.

9 11 17 33 34 49

Romania Lotto 6/49 results پنجشنبه ۱۰ مهٔ ۲۰۱۸ م.

1 20 21 39 43 44

Romania Lotto 6/49 results یکشنبه ۶ مهٔ ۲۰۱۸ م.

9 16 23 25 35 49

تساوی در

بلیط را می توان در خریداری Romania و آنلاین.

که در 49 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - Romania Lotto 6/49.

Odds of winning in Romania Lotto 6/49

Romania Lotto 6/49 است 4 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در Romania Lotto 6/49 است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 13983816.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 54201.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1032.
  • کوچکترین جایزه در Romania Lotto 6/49 است با تطبیق برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 57.

Official website