قرعه کشی آفریقایی

بیش از 45 میلیون € برنده تمام پولها در هر هفته

قرعه کشی آفریقایی

آفریقای جنوبی لوتو

341132 € بازی

آفریقای جنوبی Powerball

568553 € بازی

آفریقای-جنوبی Daily Lotto

25585 € بازی

غنا National Weekly لوتو

Mauritius لوتو

زامبیا Africa Millions

غنا Monday Special

غنا Lucky Tuesday

غنا Mid Week

غنا Fortune Thursday

غنا Friday Bonanza

زامبیا لوتو 6/42 Mega

نیجریه Enugu لوتو

کنیا Daily Draw

کنیا Mega Jackpot

نیجریه Gold لوتو

نیجریه Bingo لوتو

غنا صوپهر 6

غنا Daywa 5/39

موزامبیک Mega Jackpot

موزامبیک Diários