قرعه کشی آفریقایی

بیش از 45 میلیون یورو برنده تمام پولها در هر هفته

قرعه کشی آفریقایی

آفریقای جنوبی لوتو

125788 € بازی

آفریقای جنوبی Powerball

6.1 میلیون € بازی

آفریقای جنوبی Daily لوتو

22642 €

غنا National Weekly لوتو

کنیا لوتو

زامبیا Africa Millions

غنا Monday Special

غنا Lucky Tuesday

غنا Mid Week

غنا Fortune Thursday

غنا Friday Bonanza

زامبیا لوتو

زامبیا لوتو 6/42 Mega