قرعه کشی آفریقایی

بیش از 45 میلیون € برنده تمام پولها در هر هفته

قرعه کشی آفریقایی

آفریقای جنوبی لوتو

478518 € بازی

آفریقای جنوبی Powerball

584855 € بازی

آفریقای جنوبی Daily لوتو

21267 €

غنا National Weekly لوتو

کنیا لوتو

زامبیا Africa Millions

غنا Monday Special

غنا Lucky Tuesday

غنا Mid Week

غنا Fortune Thursday

غنا Friday Bonanza

زامبیا لوتو

زامبیا لوتو 6/42 Mega

Nigeria Enugu Lotto

کنیا Daily Draw

کنیا Mega Jackpot

Nigeria Gold Lotto

Nigeria Bingo Lotto

Nigeria Premier King

غنا Super 6

غنا Daywa 5/39

Mozambique Mega Jackpot

Mozambique Diários