آفریقای جنوبی Powerball نتایج

1.6 میلیون €

برنده تمام پولها بعدی

بازی آفریقای جنوبی Powerball آنلاین

آخرین نتایج ۲۰۱۹ دسامبر ۱۳, جمعه.

1 9 13 25 34 10
شماره جایزه
5 + 1 هیچ برنده
5 19633 €
4 + 1 683 €
4 56 €
3 + 1 26 €
3 1 €
2 + 1 1 €
1 + 1 1 €
0 + 1 هیچ برنده

آفریقای جنوبی Powerball نتایج ۲۰۱۹ دسامبر ۱۰, سه‌شنبه.

18 21 24 40 50 17
شماره جایزه
5 + 1 هیچ برنده
5 هیچ برنده
4 + 1 1838 €
4 72 €
3 + 1 36 €
3 1 €
2 + 1 1 €
1 + 1 1 €
0 + 1 هیچ برنده

آفریقای جنوبی Powerball نتایج ۲۰۱۹ دسامبر ۶, جمعه.

12 19 33 34 49 8
شماره جایزه
5 + 1 هیچ برنده
5 هیچ برنده
4 + 1 1458 €
4 56 €
3 + 1 26 €
3 1 €
2 + 1 1 €
1 + 1 1 €
0 + 1 هیچ برنده

بلیط را می توان در خریداری آفریقای-جنوبی. تساوی در جمعه و سه‌شنبه.

Ithuba آفریقای جنوبی Powerball است توسط سازمان www.nationallottery.co.za

شانس برنده شدن آفریقای جنوبی Powerball

که در 50 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 5 - آفریقای جنوبی Powerball

  • برنده تمام پولها در آفریقای جنوبی Powerball است با تطبیق برنده 5 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 42375200
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 2230274
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 188334
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 9912
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 4280
  • 6. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 225
  • 7. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 299
  • 8. جایزه های مطابق با برنده 1 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 57
  • 9. جایزه های مطابق با برنده 0 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 35