اروپا غنا Mid Week نتایج

آخرین نتایج ۲۰۲۰ سپتامبر ۱۶, چهارشنبه.

 • 05
 • 19
 • 26
 • 32
 • 34

اروپا غنا Mid Week نتایج ۲۰۲۰ سپتامبر ۹, چهارشنبه.

 • 21
 • 23
 • 28
 • 31
 • 72

اروپا غنا Mid Week نتایج ۲۰۲۰ سپتامبر ۲, چهارشنبه.

 • 17
 • 19
 • 25
 • 83
 • 90

بلیط را می توان در خریداری غنا. تساوی در چهارشنبه.

که در 90 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 5 - غنا Mid Week.

Ghana National Lottery Authority. غنا Mid Week است توسط سازمان. وب سایت رسمی: nla.com.gh