اروپا غنا Mid Week نتایج

آخرین نتایج ۲۰۲۰ مهٔ ۲۷, چهارشنبه.

 • 10
 • 43
 • 65
 • 71
 • 73

اروپا غنا Mid Week نتایج ۲۰۲۰ مهٔ ۲۰, چهارشنبه.

 • 03
 • 45
 • 55
 • 64
 • 77

اروپا غنا Mid Week نتایج ۲۰۲۰ مهٔ ۲۰, چهارشنبه.

 • 03
 • 45
 • 55
 • 64
 • 77

بلیط را می توان در خریداری غنا. تساوی در چهارشنبه.

که در 80 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 5 - غنا Mid Week.

Ghana National Lottery Authority. غنا Mid Week است توسط سازمان. وب سایت رسمی: nla.com.gh