اروپا غنا National Weekly لوتو نتایج

آخرین نتایج ۲۰۲۱ فوریهٔ ۲۰, شنبه.

 • 17
 • 35
 • 42
 • 53
 • 61

اروپا غنا National Weekly لوتو نتایج ۲۰۲۱ فوریهٔ ۱۳, شنبه.

 • 19
 • 23
 • 64
 • 73
 • 81

اروپا غنا National Weekly لوتو نتایج ۲۰۲۱ فوریهٔ ۶, شنبه.

 • 24
 • 32
 • 45
 • 68
 • 72

بلیط را می توان در خریداری غنا. تساوی در شنبه.

Ghana National Lottery Authority. غنا National Weekly لوتو است توسط سازمان. وب سایت رسمی: nla.com.gh

شانس برنده شدن غنا National Weekly لوتو

که در 90 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 5 - غنا National Weekly لوتو.

 • برنده تمام پولها در غنا National Weekly لوتو است با تطبیق برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 43949268
 • 2. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 103410
 • 3. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1231
 • 4. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 44.5