برزیل Dupla Sena نتایج

بازی Dupla Sena آنلاین

: اطلاعات نام لاتاری

بلیط را می توان در خریداری برزیل

Caixa Dupla Sena است توسط سازمان. وب سایت رسمی: www.caixa.gov.br

شانس برنده شدن Dupla Sena

که در 50 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - برزیل Dupla Sena.

  • برنده تمام پولها در Dupla Sena است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 15890700.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 60192.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1120.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 60.