Arizona The Pick نتایج

U.S. Mega Millions

1600 million USD بازی

آخرین نتایج شنبه ۲۰ اکتبر ۲۰۱۸ م.

6 8 25 33 40 44

Arizona The Pick نتایج چهارشنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۱۸ م.

4 19 23 40 41 42

Arizona The Pick نتایج شنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۱۸ م.

1 6 24 27 29 30

Arizona The Pick نتایج چهارشنبه ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸ م.

5 15 28 30 31 36

Arizona The Pick نتایج شنبه ۶ اکتبر ۲۰۱۸ م.

5 30 32 34 35 41

تساوی در

بلیط را می توان در خریداری USA.

که در 44 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - Arizona The Pick.

Odds of winning in Arizona The Pick

Arizona The Pick است 4 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در Arizona The Pick است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 7059052.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 30961.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 669.
  • کوچکترین جایزه در Arizona The Pick است با تطبیق برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 42.

Official website