Connecticut Lotto! results

U.S. Mega Millions

192 million USD بازی

Connecticut Lotto! results سه‌شنبه ۱۹ ژوئن ۲۰۱۸ م.

11 17 25 27 34 42

Connecticut Lotto! results جمعه ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸ م.

5 14 16 18 25 26

Connecticut Lotto! results سه‌شنبه ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸ م.

10 13 18 19 25 38

Connecticut Lotto! results جمعه ۸ ژوئن ۲۰۱۸ م.

2 10 16 17 39 43

Connecticut Lotto! results سه‌شنبه ۵ ژوئن ۲۰۱۸ م.

3 6 8 25 34 36

تساوی در

بلیط را می توان در خریداری USA.

که در 44 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - Connecticut Lotto!.

Odds of winning in Connecticut Lotto!

Connecticut Lotto! است 4 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در Connecticut Lotto! است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 7059052.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 30961.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 669.
  • کوچکترین جایزه در Connecticut Lotto! است با تطبیق برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 42.

Official website