Massachusetts Megabucks results

اسپانیا EuroMillions

138 million euros بازی

Massachusetts Megabucks results چهارشنبه ۱۸ آوریل ۲۰۱۸ م.

1 10 17 24 28 38

Massachusetts Megabucks results شنبه ۱۴ آوریل ۲۰۱۸ م.

3 9 12 13 14 39

Massachusetts Megabucks results چهارشنبه ۱۱ آوریل ۲۰۱۸ م.

19 27 31 35 36 37

Massachusetts Megabucks results شنبه ۷ آوریل ۲۰۱۸ م.

1 2 12 13 15 16

Massachusetts Megabucks results چهارشنبه ۴ آوریل ۲۰۱۸ م.

5 13 34 42 45 49

تساوی در

بلیط را می توان در خریداری USA.

که در 49 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - Massachusetts Megabucks.

Odds of winning in Massachusetts Megabucks

Massachusetts Megabucks است 4 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در Massachusetts Megabucks است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 13983816.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 54201.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1032.
  • کوچکترین جایزه در Massachusetts Megabucks است با تطبیق برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 56.

Official website