Ohio Classic Lotto نتایج

U.S. Mega Millions

171.5 میلیون € بازی

آخرین نتایج ۲۰۱۹ سپتامبر ۱۶, دوشنبه

3 12 15 24 32 40

Ohio Classic Lotto نتایج ۲۰۱۹ سپتامبر ۱۴, شنبه

8 20 24 26 36 41

Ohio Classic Lotto نتایج ۲۰۱۹ سپتامبر ۱۱, چهارشنبه

1 4 21 30 32 44

تساوی در دوشنبه, شنبه و چهارشنبه.

بلیط را می توان در خریداری ایالات متحده آمریکا.

که در 49 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - Classic Lotto.

Odds of winning in Classic Lotto

Classic Lotto است 4 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در Classic Lotto است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 13983816.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 54201.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1032.
  • کوچکترین جایزه در Classic Lotto است با تطبیق برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 57.

Official website