Oregon Megabucks results

اروپا EuroJackpot

90 million euros بازی

Oregon Megabucks results شنبه ۱۹ مهٔ ۲۰۱۸ م.

15 26 28 33 39 45

Oregon Megabucks results چهارشنبه ۱۶ مهٔ ۲۰۱۸ م.

5 12 15 18 37 45

Oregon Megabucks results دوشنبه ۱۴ مهٔ ۲۰۱۸ م.

3 6 9 31 46 47

Oregon Megabucks results شنبه ۱۲ مهٔ ۲۰۱۸ م.

5 7 11 12 20 24

Oregon Megabucks results چهارشنبه ۹ مهٔ ۲۰۱۸ م.

1 4 15 26 27 37

تساوی در

بلیط را می توان در خریداری USA.

که در 48 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - Oregon Megabucks.

Odds of winning in Oregon Megabucks

Oregon Megabucks است 4 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در Oregon Megabucks است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 12271512.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 48696.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 950.
  • کوچکترین جایزه در Oregon Megabucks است با تطبیق برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 53.

Official website