U.S. Mega Millions نتایج

88 million USD

جکپات بعدی

بازی U.S. Mega Millions آنلاین

اسپانیا EuroMillions

99 million euros بازی

آخرین نتایج سه‌شنبه ۱۴ اوت ۲۰۱۸ م.

11 26 44 45 46 11

U.S. Mega Millions نتایج جمعه ۱۰ اوت ۲۰۱۸ م.

1 3 12 22 42 6

U.S. Mega Millions نتایج سه‌شنبه ۷ اوت ۲۰۱۸ م.

2 13 15 21 62 2

U.S. Mega Millions نتایج جمعه ۳ اوت ۲۰۱۸ م.

9 28 30 54 60 2

U.S. Mega Millions نتایج سه‌شنبه ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸ م.

12 15 35 64 69 9

تساوی در

بلیط را می توان در خریداری USA و آنلاین.

که در 70 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 5 - U.S. Mega Millions.

Odds of winning in U.S. Mega Millions

U.S. Mega Millions است 9 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در U.S. Mega Millions است با تطبیق برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 302575350.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 12607306.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 931001.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 38792.
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 14547.
  • 6. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 606.
  • 7. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 693.
  • 8. جایزه های مطابق با برنده 1 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 89.
  • کوچکترین جایزه در U.S. Mega Millions است با تطبیق برنده 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 37.

Official website