Vermont Megabucks Plus نتایج

U.S. Mega Millions

122.1 میلیون € بازی

آخرین نتایج شنبه ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸ م.

7 8 13 22 25 5

Vermont Megabucks Plus نتایج چهارشنبه ۱۴ نوامبر ۲۰۱۸ م.

7 8 25 35 38 5

Vermont Megabucks Plus نتایج شنبه ۱۰ نوامبر ۲۰۱۸ م.

2 9 14 27 36 2

Vermont Megabucks Plus نتایج چهارشنبه ۷ نوامبر ۲۰۱۸ م.

13 16 22 26 27 2

Vermont Megabucks Plus نتایج شنبه ۳ نوامبر ۲۰۱۸ م.

2 11 15 31 34 5

تساوی در شنبه و چهارشنبه

بلیط را می توان در خریداری ایالات متحده آمریکا.

که در 41 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 5 - Vermont Megabucks Plus.

Odds of winning in Vermont Megabucks Plus

Vermont Megabucks Plus است 9 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در Vermont Megabucks Plus است با تطبیق برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 4496388.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 899278.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 24980.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 4996.
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 714.
  • 6. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 143.
  • 7. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 63.
  • 8. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 13.
  • کوچکترین جایزه در Vermont Megabucks Plus است با تطبیق برنده 1 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 15.

Official website