Vermont Megabucks Plus نتایج

U.S. Powerball

97.1 میلیون € بازی

آخرین نتایج شنبه ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۱۹ م.

3 4 32 36 38 3

Vermont Megabucks Plus نتایج چهارشنبه ۹ ژانویهٔ ۲۰۱۹ م.

9 22 27 33 40 5

Vermont Megabucks Plus نتایج شنبه ۵ ژانویهٔ ۲۰۱۹ م.

3 4 14 17 39 4

Vermont Megabucks Plus نتایج چهارشنبه ۲ ژانویهٔ ۲۰۱۹ م.

1 17 19 30 37 2

Vermont Megabucks Plus نتایج شنبه ۲۹ دسامبر ۲۰۱۸ م.

1 11 24 37 39 2

تساوی در شنبه و چهارشنبه

بلیط را می توان در خریداری ایالات متحده آمریکا.

که در 41 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 5 - Vermont Megabucks Plus.

Odds of winning in Vermont Megabucks Plus

Vermont Megabucks Plus است 9 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در Vermont Megabucks Plus است با تطبیق برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 4496388.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 899278.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 24980.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 4996.
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 714.
  • 6. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 143.
  • 7. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 63.
  • 8. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 13.
  • کوچکترین جایزه در Vermont Megabucks Plus است با تطبیق برنده 1 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 15.

Official website