Vermont Megabucks Plus نتایج

U.S. Mega Millions

493 million USD بازی

آخرین نتایج شنبه ۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸ م.

12 19 23 32 37 4

Vermont Megabucks Plus نتایج چهارشنبه ۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۸ م.

9 21 28 29 33 2

Vermont Megabucks Plus نتایج شنبه ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۸ م.

14 19 24 32 33 3

Vermont Megabucks Plus نتایج چهارشنبه ۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸ م.

10 14 20 26 36 4

Vermont Megabucks Plus نتایج شنبه ۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸ م.

14 15 23 29 40 5

تساوی در

بلیط را می توان در خریداری USA.

که در 41 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 5 - Vermont Megabucks Plus.

Odds of winning in Vermont Megabucks Plus

Vermont Megabucks Plus است 9 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در Vermont Megabucks Plus است با تطبیق برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 4496388.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 24980.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 714.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 63.
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 1 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 15.
  • 6. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 899278.
  • 7. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 4996.
  • 8. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 143.
  • کوچکترین جایزه در Vermont Megabucks Plus است با تطبیق برنده 2 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 13.

Official website