Washington Lotto نتایج

U.S. Mega Millions

1600 million USD بازی

آخرین نتایج دوشنبه ۲۲ اکتبر ۲۰۱۸ م.

2 14 15 17 34 46

Washington Lotto نتایج شنبه ۲۰ اکتبر ۲۰۱۸ م.

10 16 20 26 28 29

Washington Lotto نتایج چهارشنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۱۸ م.

1 8 12 19 26 34

Washington Lotto نتایج دوشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۱۸ م.

1 4 9 19 37 38

Washington Lotto نتایج شنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۱۸ م.

12 29 31 32 34 44

تساوی در

بلیط را می توان در خریداری USA.

که در 49 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - Washington Lotto.

Odds of winning in Washington Lotto

Washington Lotto است 4 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در Washington Lotto است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 13983816.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 54201.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1032.
  • کوچکترین جایزه در Washington Lotto است با تطبیق برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 57.

Official website