قرعه کشی آسیا

بیش از 45 میلیون € برنده تمام پولها در هر هفته

قرعه کشی آسیا

Hong Kong Mark Six

ژاپن Loto 6

1.5 میلیون € بازی

ژاپن Loto 7

7.3 میلیون € بازی

ژاپن Mini Loto

72690 €

چين Super لوتو

مالزی Star Toto 6/50

مالزی Power Toto 6/55

مالزی Supreme Toto 6/58

مالزی Sports Toto 4D

مالزی Sports Toto 5D

مالزی Sports Toto 6D

مالزی Magnum 4D

مالزی PMP Damacai 4D

مالزی Sabah لوتو

مالزی Sabah 3D

مالزی Sabah 4D

مالزی Sabah STC 4D

مالزی Sarawak Cash Sweep 4D

فیلیپین لوتو 6/42

480066 € بازی

فیلیپین Megalotto 6/45

399532 € بازی

فیلیپین Superlotto 6/49

1.5 میلیون € بازی

فیلیپین Grand لوتو 6/55

1.1 میلیون € بازی

فیلیپین Ultra لوتو 6/58

بازی

فیلیپین 4-Digit Game

فیلیپین 6-Digit Game

سنگاپور Singapore Toto

سنگاپور 4D

تایوان Daily Cash

تایوان لوتو 6/49

تایوان Super لوتو

ویتنام Mega 6/45

بازی

ویتنام Power 6 55

بازی

مالزی Magnum Life

کشور کره لوتو

چين Union لوتو

چين Super 7 Lottery

تایوان Lotto 3

تایوان Lotto 4

ژاپن Numbers 3

ژاپن Numbers 4

سری لانکا Govisetha

سری لانکا Mahajana Sampatha

سری لانکا Dhana Nidhanaya

کامبوج Grand Dragon 4D

کامبوج New Win 4D

کامبوج Lucky HariHari

کامبوج Perdana Lottery 4D

هندوستان Jaldi 3