قرعه کشی آسیا

Hong Kong Mark Six

ژاپن Loto 6

1.6 میلیون € بازی

ژاپن Loto 7

4.9 میلیون € بازی

ژاپن Mini Loto

81942 €

چين Super Lotto

هندوستان Jaldi 5 Lotto

هندوستان Jaldi 5 Double Lotto

مالزی Star Toto 6/50

مالزی Power Toto 6/55

مالزی Supreme Toto 6/58

مالزی Sabah Lotto

فیلیپین Lotto 6/42

فیلیپین Megalotto 6/45

فیلیپین Superlotto 6/49

فیلیپین Grand Lotto 6/55

فیلیپین Ultra Lotto 6/58

فیلیپین 4-Digit Game

فیلیپین 6-Digit Game

تایوان Daily Cash

تایوان Lotto 6/49

تایوان Super Lotto

ویتنام Mega 6/45

ویتنام Power 6 55

کشور کره Nanum Lotto

چين Union Lotto

چين Super 7 Lottery