قرعه کشی آسیا

بیش از 45 میلیون یورو برنده تمام پولها در هر هفته

قرعه کشی آسیا

Hong Kong Mark Six

ژاپن Loto 6

156.8 میلیون € بازی

ژاپن Loto 7

470.4 میلیون € بازی

ژاپن Mini Loto

7.8 میلیون €

چين Super لوتو

هندوستان Jaldi 5 لوتو

هندوستان Jaldi 5 Double لوتو

مالزی Star Toto 6/50

مالزی Power Toto 6/55

مالزی Supreme Toto 6/58

مالزی Sabah لوتو

فیلیپین لوتو 6/42

فیلیپین Megalotto 6/45

فیلیپین Superlotto 6/49

فیلیپین Grand لوتو 6/55

فیلیپین Ultra لوتو 6/58

فیلیپین 4-Digit Game

فیلیپین 6-Digit Game

سنگاپور Singapore Toto

تایوان Daily Cash

تایوان لوتو 6/49

تایوان Super لوتو

ویتنام Mega 6/45

ویتنام Power 6 55

کشور کره لوتو

چين Union لوتو

چين Super 7 Lottery