اروپا فیلیپین 6-Digit Game نتایج

آخرین نتایج ۲۰۱۹ دسامبر ۱۰, سه‌شنبه.

8 8 9 9 5 5

اروپا فیلیپین 6-Digit Game نتایج ۲۰۱۹ دسامبر ۷, شنبه.

3 5 0 0 9 9

اروپا فیلیپین 6-Digit Game نتایج ۲۰۱۹ دسامبر ۵, پنجشنبه.

2 9 3 4 2 7

۲۰۱۹ دسامبر ۳, سه‌شنبه.

6 8 3 3 7 2

۲۰۱۹ نوامبر ۳۰, شنبه.

1 3 1 9 4 3

۲۰۱۹ نوامبر ۲۸, پنجشنبه.

8 4 7 8 5 5

۲۰۱۹ نوامبر ۲۶, سه‌شنبه.

2 4 4 5 5 1

بلیط را می توان در خریداری فیلیپین. تساوی در سه‌شنبه, شنبه و پنجشنبه.

که در 9 بازیکن را انتخاب 0 اعداد بین 6 - فیلیپین 6-Digit Game.

Philippine Charity Sweepstakes Office فیلیپین 6-Digit Game است توسط سازمان www.pcso.gov.ph