ژاپن Loto 7 results

5 میلیون €

برنده تمام پولها بعدی

بازی ژاپن Loto 7 آنلاین

آخرین نتایج ۲۰۲۰ فوریهٔ ۲۱, جمعه.

4 16 20 30 33 34 36 19 21
شماره جایزه
7 3 میلیون €
6 + 1 82283 €
6 9874 €
5 112 €
4 15 €
3 + 2 10 €
3 + 1 10 €

ژاپن Loto 7 results ۲۰۲۰ فوریهٔ ۱۴, جمعه.

4 6 9 10 23 27 33 14 31
شماره جایزه
7 6.7 میلیون €
6 + 1 49649 €
6 5452 €
5 75 €
4 11 €
3 + 2 8 €
3 + 1 8 €

ژاپن Loto 7 results ۲۰۲۰ فوریهٔ ۷, جمعه.

1 2 8 10 13 25 31 23 35
شماره جایزه
7 هیچ برنده
6 + 1 64906 €
6 5724 €
5 68 €
4 11 €
3 + 2 9 €
3 + 1 9 €

بلیط را می توان در خریداری ژاپن. تساوی در جمعه.

Takarakuji ژاپن Loto 7 است توسط سازمان www.takarakuji-loto.jp

شانس برنده شدن ژاپن Loto 7

که در 37 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 7 - ژاپن Loto 7

  • برنده تمام پولها در ژاپن Loto 7 است با تطبیق برنده 7 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 10295472
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 6 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 735391
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 52528
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1127
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 72
  • 6. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 2 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 42
  • 7. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 42