آفریقای جنوبی Powerball نتایج

U.S. Powerball

661 میلیون € بازی

آفریقای جنوبی Powerball نتایج جمعه ۲۲ مارس ۲۰۱۹ م.

8 10 15 34 35 16

آفریقای جنوبی Powerball نتایج سه‌شنبه ۱۹ مارس ۲۰۱۹ م.

3 16 32 33 36 7

آفریقای جنوبی Powerball نتایج جمعه ۱۵ مارس ۲۰۱۹ م.

19 36 40 45 49 5

آفریقای جنوبی Powerball نتایج سه‌شنبه ۱۲ مارس ۲۰۱۹ م.

8 27 40 46 48 18

تساوی در سه‌شنبه و جمعه

بلیط را می توان در خریداری آفریقای جنوبی و آنلاین.

که در 50 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 5 - آفریقای جنوبی Powerball.

Odds of winning in آفریقای جنوبی Powerball

آفریقای جنوبی Powerball است 9 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در آفریقای جنوبی Powerball است با تطبیق برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 42375200.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 2230274.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 188334.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 9912.
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 4280.
  • 6. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 225.
  • 7. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 299.
  • 8. جایزه های مطابق با برنده 1 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 57.
  • کوچکترین جایزه در آفریقای جنوبی Powerball است با تطبیق برنده 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 35.

Official website