استرالیا Saturday Lotto نتایج

12.6 میلیون €

برنده تمام پولها بعدی

بازی استرالیا Saturday Lotto آنلاین

U.S. Powerball

661 میلیون € بازی

آخرین نتایج شنبه ۲۳ مارس ۲۰۱۹ م.

9 29 32 33 37 39 11 27

استرالیا Saturday Lotto نتایج شنبه ۱۶ مارس ۲۰۱۹ م.

1 8 12 15 31 42 32 36

استرالیا Saturday Lotto نتایج شنبه ۹ مارس ۲۰۱۹ م.

16 17 21 27 29 43 37 40

استرالیا Saturday Lotto نتایج شنبه ۲ مارس ۲۰۱۹ م.

5 10 38 39 40 43 4 24

استرالیا Saturday Lotto نتایج شنبه ۲۳ فوریهٔ ۲۰۱۹ م.

13 19 20 21 25 37 27 33

تساوی در شنبه

بلیط را می توان در خریداری استرالیا و آنلاین.

که در 45 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - استرالیا Saturday Lottoو 2 تعداد جایزه.

Odds of winning in استرالیا Saturday Lotto

استرالیا Saturday Lotto است 7 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در استرالیا Saturday Lotto است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 8145060.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 678755.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 36689.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 733.
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 297.
  • 6. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 2 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 144.
  • کوچکترین جایزه در استرالیا Saturday Lotto است با تطبیق برنده 1 اعداد اصلی و 2 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 144.

Official website