برزیل Dupla Sena نتایج

U.S. Mega Millions

327.7 میلیون € بازی

برزیل Dupla Sena نتایج شنبه ۱۸ مهٔ ۲۰۱۹ م.

برزیل Dupla Sena نتایج پنجشنبه ۱۶ مهٔ ۲۰۱۹ م.

تساوی در سه‌شنبه, شنبه و پنجشنبه.

بلیط را می توان در خریداری برزیل و آنلاین.

که در 50 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - Dupla Sena.

Odds of winning in Dupla Sena

Dupla Sena است 4 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در Dupla Sena است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 15890700.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 60192.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1120.
  • کوچکترین جایزه در Dupla Sena است با تطبیق برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 60.

Official website