ژاپن Loto 6 نتایج

4.8 میلیون €

برنده تمام پولها بعدی

بازی ژاپن Loto 6 آنلاین

U.S. Powerball

97.1 میلیون € بازی

آخرین نتایج دوشنبه ۱۴ ژانویهٔ ۲۰۱۹ م.

1 15 26 27 29 33 18

ژاپن Loto 6 نتایج پنجشنبه ۱۰ ژانویهٔ ۲۰۱۹ م.

8 16 20 28 37 43 29

ژاپن Loto 6 نتایج دوشنبه ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۹ م.

2 8 10 12 19 23 16

ژاپن Loto 6 نتایج پنجشنبه ۲۷ دسامبر ۲۰۱۸ م.

1 4 9 16 23 31 42

ژاپن Loto 6 نتایج دوشنبه ۲۴ دسامبر ۲۰۱۸ م.

9 12 15 16 26 39 34

تساوی در دوشنبه و پنجشنبه

بلیط را می توان در خریداری ژاپن و آنلاین.

که در 43 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - ژاپن Loto 6و 1 تعداد جایزه.

Odds of winning in ژاپن Loto 6

ژاپن Loto 6 است 5 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در ژاپن Loto 6 است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 6096454.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 1016076.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 28224.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 610.
  • کوچکترین جایزه در ژاپن Loto 6 است با تطبیق برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 39.

Official website