آلمان لوتو نتایج

26 میلیون €

برنده تمام پولها بعدی

بازی آلمان لوتو آنلاین

آخرین نتایج ۲۰۲۰ مهٔ ۲۷, چهارشنبه.

2020/43

 • 4
 • 25
 • 36
 • 39
 • 43
 • 47
 • 3
شماره جایزه
6 + 1 *
6 997510 €
5 + 1 18472 €
5 4858 €
4 + 1 216 €
4 51 €
3 + 1 22 €
3 12 €
2 + 1 5 €

آلمان لوتو نتایج ۲۰۲۰ مهٔ ۲۳, شنبه.

2020/42

 • 1
 • 4
 • 11
 • 17
 • 27
 • 35
 • 8
شماره جایزه
6 + 1 *
6 425438 €
5 + 1 7806 €
5 2495 €
4 + 1 142 €
4 33 €
3 + 1 17 €
3 9 €
2 + 1 5 €

آلمان لوتو نتایج ۲۰۲۰ مهٔ ۲۰, چهارشنبه.

2020/41

 • 9
 • 31
 • 33
 • 42
 • 45
 • 49
 • 1
شماره جایزه
6 + 1 *
6 985873 €
5 + 1 9301 €
5 3792 €
4 + 1 212 €
4 41 €
3 + 1 24 €
3 10 €
2 + 1 5 €

* هیچ برنده

بلیط را می توان در خریداری آلمان. تساوی در چهارشنبه و شنبه.

برنده تمام پولها بین 2 میلیون € و 30 میلیون €

LOTTO.de آلمان لوتو است توسط سازمان. وب سایت رسمی: www.lotto.de

شانس برنده شدن آلمان لوتو

که در 49 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - آلمان لوتو و 1 اعداد اضافی.

 • برنده تمام پولها در آلمان لوتو است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 125854344
 • 2. جایزه های مطابق با برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 15731793
 • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 487807
 • 4. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 60976
 • 5. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 9291
 • 6. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1161
 • 7. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 510
 • 8. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 64
 • 9. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 68