اسپانیا El Gordo نتایج

13.6 میلیون €

برنده تمام پولها بعدی

بازی اسپانیا El Gordo آنلاین

آخرین نتایج ۲۰۲۰ ژانویهٔ ۱۹, یکشنبه.

15 18 39 43 54 9
شماره جایزه
5 + 1 هیچ برنده
5 هیچ برنده
4 + 1 15049 €
4 270 €
3 + 1 50 €
3 19 €
2 + 1 9 €
2 3 €
0 + 1 1 €

اسپانیا El Gordo نتایج ۲۰۲۰ ژانویهٔ ۱۲, یکشنبه.

31 34 44 45 47 9
شماره جایزه
5 + 1 هیچ برنده
5 194474 €
4 + 1 2081 €
4 283 €
3 + 1 59 €
3 19 €
2 + 1 9 €
2 3 €
0 + 1 2 €

اسپانیا El Gordo نتایج ۲۰۲۰ ژانویهٔ ۵, یکشنبه.

22 25 27 32 44 6
شماره جایزه
5 + 1 هیچ برنده
5 175508 €
4 + 1 1597 €
4 174 €
3 + 1 36 €
3 13 €
2 + 1 7 €
2 3 €
0 + 1 2 €

بلیط را می توان در خریداری اسپانیا. تساوی در یکشنبه.

SELAE اسپانیا El Gordo است توسط سازمان www.loteriasyapuestas.es

شانس برنده شدن اسپانیا El Gordo

که در 54 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 5 - اسپانیا El Gordo

  • برنده تمام پولها در اسپانیا El Gordo است با تطبیق برنده 5 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 31625100
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 3513900
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 129082
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 14342
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 2689
  • 6. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 299
  • 7. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 172
  • 8. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 19
  • 9. جایزه های مطابق با برنده 0 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 10