اسپانیا La Primitiva نتایج

9.7 میلیون €

برنده تمام پولها بعدی

بازی اسپانیا La Primitiva آنلاین

آخرین نتایج ۲۰۱۹ اکتبر ۱۲, شنبه.

8 20 26 27 47 48 2 34
شماره جایزه
6 + 1 هیچ برنده
6 هیچ برنده
5 + 1 + 1 44682 €
5 + 1 3084 €
5 + 1 44681 €
5 3083 €
4 + 1 88 €
4 87 €
3 + 1 9 €
3 8 €
0 + 1 1 €

اسپانیا La Primitiva نتایج ۲۰۱۹ اکتبر ۱۰, پنجشنبه.

11 20 22 26 27 43 5 31
شماره جایزه
6 + 1 هیچ برنده
6 1.6 میلیون €
5 + 1 + 1 79197 €
5 + 1 2739 €
5 + 1 79196 €
5 2738 €
4 + 1 76 €
4 75 €
3 + 1 9 €
3 8 €
0 + 1 1 €

اسپانیا La Primitiva نتایج ۲۰۱۹ اکتبر ۵, شنبه.

2 7 21 24 30 42 8 32
شماره جایزه
6 + 1 هیچ برنده
6 1.4 میلیون €
5 + 1 + 1 202868 €
5 + 1 1582 €
5 + 1 202867 €
5 1581 €
4 + 1 52 €
4 51 €
3 + 1 9 €
3 8 €
0 + 1 1 €

بلیط را می توان در خریداری اسپانیا. تساوی در شنبه و پنجشنبه.

SELAE اسپانیا La Primitiva است توسط سازمان www.loteriasyapuestas.es

شانس برنده شدن اسپانیا La Primitiva

که در 49 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - اسپانیا La Primitiva

 • برنده تمام پولها در اسپانیا La Primitiva است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 139838160
 • 2. جایزه های مطابق با برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 15537573
 • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی, 1 اعداد اضافی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 20975724
 • 4. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 2330636
 • 5. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 542008
 • 6. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 60223
 • 7. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 10324
 • 8. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1147
 • 9. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 567
 • 10. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 63
 • 11. جایزه های مطابق با برنده 0 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 10