اروپا اسپانیا Loteria de Navidad - El Gordo نتایج

بازی Loteria de Navidad آنلاین

۲۰۲۰ دسامبر ۲۲, سه‌شنبه

جایزه 1 72897
جایزه 2 06095
جایزه 3 52472
جایزه 4 38341,75981
جایزه 5 31617, 19371, 28674, 37023, 43831, 49760, 55483, 86986

۲۰۱۹ دسامبر ۲۲, یکشنبه

جایزه 1 26590
جایزه 2 10989
جایزه 3 00750
جایزه 4 41710,49797
جایزه 5 74770, 81610, 06293, 23059, 54527, 66212, 69823,75206

: اطلاعات نام لاتاری

بلیط را می توان در خریداری اسپانیا

که در بازیکن را انتخاب اعداد بین - اسپانیا Loteria de Navidad - El Gordo.

SELAE Loteria de Navidad است توسط سازمان. وب سایت رسمی: www.loteriasyapuestas.es