اروپا اسپانیا Loteria Nacional نتایج

بازی اسپانیا Loteria Nacional آنلاین

آخرین نتایج ۲۰۲۱ نوامبر ۲۰, شنبه.

1ER Premio

 • 4
 • 0
 • 8
 • 9
 • 2

2º Premio

 • 3
 • 7
 • 4
 • 0
 • 5

اروپا اسپانیا Loteria Nacional نتایج ۲۰۲۱ نوامبر ۱۸, پنجشنبه.

1ER Premio

 • 9
 • 7
 • 9
 • 8
 • 4

2º Premio

 • 8
 • 2
 • 3
 • 9
 • 2

اروپا اسپانیا Loteria Nacional نتایج ۲۰۲۱ نوامبر ۱۳, شنبه.

1ER Premio

 • 9
 • 0
 • 4
 • 3
 • 3

2º Premio

 • 6
 • 5
 • 2
 • 5
 • 5

: اطلاعات نام لاتاری

بلیط را می توان در خریداری اسپانیا. تساوی در پنجشنبه و شنبه.

که در 9 بازیکن را انتخاب 0 اعداد بین 1 - اسپانیا Loteria Nacional.

SELAE اسپانیا Loteria Nacional است توسط سازمان. وب سایت رسمی: www.loteriasyapuestas.es