اروپا اسپانیا Super Once نتایج

آخرین نتایج ۲۰۲۱ دسامبر ۸, چهارشنبه، ساعت ۱۲:۰۰.

2

 • 01
 • 02
 • 07
 • 12
 • 16
 • 18
 • 22
 • 23
 • 30
 • 31
 • 55
 • 56
 • 58
 • 64
 • 67
 • 72
 • 73
 • 77
 • 78
 • 79

اروپا اسپانیا Super Once نتایج ۲۰۲۱ دسامبر ۷, سه‌شنبه، ساعت ۲۱:۳۰.

3

 • 06
 • 09
 • 18
 • 20
 • 27
 • 37
 • 41
 • 44
 • 48
 • 53
 • 57
 • 59
 • 60
 • 62
 • 65
 • 66
 • 69
 • 75
 • 76
 • 78

اروپا اسپانیا Super Once نتایج ۲۰۲۱ دسامبر ۷, سه‌شنبه، ساعت ۱۲:۰۰.

2

 • 03
 • 15
 • 16
 • 18
 • 21
 • 24
 • 25
 • 30
 • 33
 • 37
 • 42
 • 46
 • 47
 • 52
 • 57
 • 59
 • 65
 • 71
 • 73
 • 74

اروپا اسپانیا Super Once نتایج ۲۰۲۱ دسامبر ۷, سه‌شنبه، ساعت ۱۰:۰۰.

1

 • 01
 • 04
 • 06
 • 13
 • 21
 • 27
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 41
 • 42
 • 48
 • 49
 • 51
 • 63
 • 67
 • 68
 • 73
 • 77

۲۰۲۱ دسامبر ۶, دوشنبه، ساعت ۲۱:۳۰.

3

 • 05
 • 09
 • 12
 • 19
 • 21
 • 23
 • 24
 • 33
 • 36
 • 37
 • 40
 • 57
 • 58
 • 61
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 72
 • 80

۲۰۲۱ دسامبر ۶, دوشنبه، ساعت ۱۲:۰۰.

2

 • 04
 • 07
 • 08
 • 14
 • 25
 • 28
 • 33
 • 34
 • 47
 • 50
 • 51
 • 57
 • 60
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 72
 • 74
 • 76

۲۰۲۱ دسامبر ۶, دوشنبه، ساعت ۱۰:۰۰.

1

 • 02
 • 03
 • 04
 • 09
 • 10
 • 17
 • 22
 • 24
 • 28
 • 33
 • 37
 • 42
 • 49
 • 50
 • 52
 • 54
 • 59
 • 70
 • 71
 • 80

۲۰۲۱ دسامبر ۵, یکشنبه، ساعت ۲۱:۳۰.

3

 • 01
 • 04
 • 12
 • 19
 • 20
 • 26
 • 32
 • 38
 • 39
 • 41
 • 43
 • 45
 • 48
 • 50
 • 54
 • 57
 • 67
 • 68
 • 75
 • 80

۲۰۲۱ دسامبر ۵, یکشنبه، ساعت ۱۲:۰۰.

2

 • 02
 • 04
 • 06
 • 15
 • 16
 • 23
 • 24
 • 27
 • 30
 • 33
 • 35
 • 41
 • 49
 • 52
 • 54
 • 55
 • 65
 • 73
 • 75
 • 76

۲۰۲۱ دسامبر ۵, یکشنبه، ساعت ۱۰:۰۰.

1

 • 03
 • 05
 • 06
 • 16
 • 17
 • 20
 • 21
 • 28
 • 29
 • 32
 • 35
 • 36
 • 39
 • 45
 • 47
 • 49
 • 52
 • 58
 • 63
 • 76

۲۰۲۱ دسامبر ۴, شنبه، ساعت ۲۱:۳۰.

3

 • 03
 • 16
 • 17
 • 18
 • 25
 • 36
 • 39
 • 42
 • 43
 • 47
 • 49
 • 51
 • 52
 • 58
 • 59
 • 61
 • 64
 • 66
 • 71
 • 72

۲۰۲۱ دسامبر ۴, شنبه، ساعت ۱۲:۰۰.

2

 • 07
 • 09
 • 13
 • 14
 • 21
 • 22
 • 26
 • 31
 • 32
 • 34
 • 44
 • 46
 • 48
 • 55
 • 58
 • 60
 • 63
 • 71
 • 75
 • 80

۲۰۲۱ دسامبر ۴, شنبه، ساعت ۱۰:۰۰.

1

 • 08
 • 10
 • 15
 • 23
 • 33
 • 36
 • 37
 • 40
 • 41
 • 42
 • 44
 • 45
 • 49
 • 53
 • 54
 • 67
 • 71
 • 72
 • 74
 • 75

۲۰۲۱ دسامبر ۳, جمعه، ساعت ۲۱:۳۰.

3

 • 04
 • 16
 • 17
 • 19
 • 22
 • 23
 • 27
 • 34
 • 38
 • 40
 • 42
 • 46
 • 47
 • 55
 • 57
 • 59
 • 68
 • 70
 • 73
 • 80

۲۰۲۱ دسامبر ۳, جمعه، ساعت ۱۲:۰۰.

2

 • 02
 • 05
 • 11
 • 14
 • 15
 • 26
 • 28
 • 35
 • 44
 • 46
 • 49
 • 50
 • 56
 • 63
 • 65
 • 68
 • 70
 • 72
 • 75
 • 79

۲۰۲۱ دسامبر ۳, جمعه، ساعت ۱۰:۰۰.

1

 • 01
 • 10
 • 12
 • 14
 • 16
 • 21
 • 22
 • 28
 • 32
 • 37
 • 38
 • 39
 • 43
 • 46
 • 51
 • 59
 • 63
 • 64
 • 65
 • 69

۲۰۲۱ دسامبر ۲, پنجشنبه، ساعت ۲۱:۳۰.

3

 • 02
 • 05
 • 07
 • 09
 • 11
 • 14
 • 15
 • 21
 • 25
 • 28
 • 38
 • 39
 • 42
 • 43
 • 54
 • 59
 • 62
 • 68
 • 71
 • 80

۲۰۲۱ دسامبر ۲, پنجشنبه، ساعت ۱۲:۰۰.

2

 • 05
 • 06
 • 11
 • 23
 • 25
 • 38
 • 39
 • 46
 • 49
 • 60
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 71
 • 74
 • 75
 • 77

۲۰۲۱ دسامبر ۲, پنجشنبه، ساعت ۱۰:۰۰.

1

 • 04
 • 05
 • 09
 • 13
 • 14
 • 19
 • 22
 • 28
 • 31
 • 34
 • 35
 • 42
 • 43
 • 45
 • 51
 • 63
 • 68
 • 70
 • 75
 • 76

۲۰۲۱ دسامبر ۱, چهارشنبه، ساعت ۲۱:۳۰.

3

 • 05
 • 06
 • 11
 • 17
 • 20
 • 22
 • 27
 • 28
 • 33
 • 34
 • 49
 • 54
 • 55
 • 61
 • 66
 • 67
 • 70
 • 74
 • 76
 • 78

۲۰۲۱ دسامبر ۱, چهارشنبه، ساعت ۱۲:۰۰.

2

 • 05
 • 16
 • 24
 • 25
 • 26
 • 32
 • 39
 • 40
 • 45
 • 48
 • 50
 • 51
 • 55
 • 59
 • 60
 • 64
 • 65
 • 69
 • 72
 • 78

: اطلاعات نام لاتاری

بلیط را می توان در خریداری اسپانیا. تساوی در دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه و یکشنبه.

که در 80 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 5-11 - اسپانیا Super Once.

ONCE اسپانیا Super Once است توسط سازمان. وب سایت رسمی: www.juegosonce.es