اتریش EuroMillions نتایج

17 میلیون €

برنده تمام پولها بعدی

بازی اتریش EuroMillions آنلاین

آخرین نتایج ۲۰۲۱ آوریل ۲۰, سه‌شنبه.

2021/32

 • 5
 • 17
 • 28
 • 41
 • 46
 • 10
 • 11
شماره جایزه
5 + 2 68.4 میلیون €
5 + 1 200125 €
5 20045 €
4 + 2 1561 €
4 + 1 126 €
4 38 €
3 + 2 75 €
3 + 1 13 €
3 9 €
2 + 2 19 €
2 + 1 6 €
2 4 €
1 + 2 9 €

اتریش EuroMillions نتایج ۲۰۲۱ آوریل ۱۶, جمعه.

2021/31

 • 6
 • 11
 • 29
 • 40
 • 48
 • 5
 • 9
شماره جایزه
5 + 2 *
5 + 1 154074 €
5 36010 €
4 + 2 1100 €
4 + 1 135 €
4 46 €
3 + 2 49 €
3 + 1 12 €
3 11 €
2 + 2 12 €
2 + 1 6 €
2 4 €
1 + 2 5 €

اتریش EuroMillions نتایج ۲۰۲۱ آوریل ۱۳, سه‌شنبه.

2021/30

 • 16
 • 20
 • 31
 • 47
 • 50
 • 2
 • 8
شماره جایزه
5 + 2 *
5 + 1 *
5 78273 €
4 + 2 1341 €
4 + 1 143 €
4 51 €
3 + 2 61 €
3 + 1 13 €
3 11 €
2 + 2 13 €
2 + 1 6 €
2 5 €
1 + 2 5 €

* هیچ برنده

: اطلاعات نام لاتاری

بلیط را می توان در خریداری اتریش. تساوی در سه‌شنبه و جمعه.

win2day اتریش EuroMillions است توسط سازمان. وب سایت رسمی: www.win2day.at

شانس برنده شدن اتریش EuroMillions

که در 50 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 5 - اتریش EuroMillions و 2 اعداد اضافی.

 • برنده تمام پولها در اتریش EuroMillions است با تطبیق برنده 5 اعداد اصلی و 2 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 139838160
 • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 6991908
 • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 3107514
 • 4. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 2 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 621502
 • 5. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 31075
 • 6. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 13811
 • 7. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 2 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 14125
 • 8. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 706
 • 9. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 313
 • 10. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 2 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 985
 • 11. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 49
 • 12. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 21
 • 13. جایزه های مطابق با برنده 1 اعداد اصلی و 2 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 187