ایتالیا SuperStar نتایج

13.8 میلیون €

برنده تمام پولها بعدی

بازی SuperStar آنلاین

آخرین نتایج ۲۰۲۰ ژوئیهٔ ۷, سه‌شنبه.

2020/63

 • 16
 • 24
 • 29
 • 53
 • 73
 • 88
 • 50
 • 62
شماره جایزه
6 + 1 61.5 میلیون €
6 59.5 میلیون €
5 + 1 + 1 *
5 + 1 *
5 + 1 *
5 52103 €
4 + 1 34424 €
4 341 €
3 + 1 2835 €
3 28 €
2 + 1 105 €
2 5 €
1 + 1 10 €
0 + 1 5 €

ایتالیا SuperStar نتایج ۲۰۲۰ ژوئیهٔ ۴, شنبه.

2020/62

 • 33
 • 38
 • 46
 • 59
 • 65
 • 73
 • 47
 • 28
شماره جایزه
6 + 1 *
6 *
5 + 1 + 1 *
5 + 1 *
5 + 1 *
5 18899 €
4 + 1 38447 €
4 381 €
3 + 1 3309 €
3 33 €
2 + 1 107 €
2 7 €
1 + 1 10 €
0 + 1 5 €

ایتالیا SuperStar نتایج ۲۰۲۰ ژوئیهٔ ۲, پنجشنبه.

2020/61

 • 12
 • 33
 • 42
 • 56
 • 78
 • 79
 • 79
 • 88
شماره جایزه
6 + 1 *
6 *
5 + 1 + 1 *
5 + 1 *
5 + 1 *
5 30643 €
4 + 1 46917 €
4 465 €
3 + 1 3158 €
3 31 €
2 + 1 106 €
2 6 €
1 + 1 10 €
0 + 1 5 €

* هیچ برنده

بلیط را می توان در خریداری ایتالیا. تساوی در سه‌شنبه, پنجشنبه و شنبه.

Sisal SuperStar است توسط سازمان. وب سایت رسمی: www.sisal.it

شانس برنده شدن SuperStar

که در 90 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - SuperStar, 1 اعداد اضافی و 1 تعداد جایزه.

 • برنده تمام پولها در SuperStar است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 56035316700
 • 2. جایزه های مطابق با برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 622614630
 • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی, 1 اعداد اضافی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 9339219450
 • 4. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 103769105
 • 5. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 111181184
 • 6. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1249227
 • 7. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 1071626
 • 8. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 12041
 • 9. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 29404
 • 10. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 330
 • 11. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 1936
 • 12. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 20
 • 13. جایزه های مطابق با برنده 1 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 303
 • 14. جایزه های مطابق با برنده 0 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 138