اروپا لتونی Keno نتایج

آخرین نتایج ۲۰۲۱ نوامبر ۲۶, جمعه، ساعت ۱۹:۳۰.

Vakara

 • 1
 • 7
 • 8
 • 9
 • 12
 • 22
 • 23
 • 24
 • 30
 • 34
 • 36
 • 38
 • 39
 • 43
 • 44
 • 47
 • 49
 • 55
 • 59
 • 61

اروپا لتونی Keno نتایج ۲۰۲۱ نوامبر ۲۶, جمعه، ساعت ۱۵:۳۰.

Dienas

 • 1
 • 2
 • 11
 • 21
 • 22
 • 24
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 35
 • 38
 • 39
 • 42
 • 47
 • 53
 • 55
 • 57
 • 58
 • 59

اروپا لتونی Keno نتایج ۲۰۲۱ نوامبر ۲۶, جمعه، ساعت ۱۱:۳۰.

Rīta

 • 11
 • 14
 • 16
 • 17
 • 18
 • 22
 • 23
 • 28
 • 32
 • 33
 • 37
 • 42
 • 43
 • 44
 • 46
 • 47
 • 51
 • 56
 • 58
 • 60

۲۰۲۱ نوامبر ۲۵, پنجشنبه، ساعت ۱۹:۳۰.

Vakara

 • 3
 • 7
 • 10
 • 14
 • 18
 • 23
 • 24
 • 26
 • 29
 • 32
 • 39
 • 40
 • 43
 • 44
 • 46
 • 47
 • 52
 • 60
 • 61
 • 62

۲۰۲۱ نوامبر ۲۵, پنجشنبه، ساعت ۱۵:۳۰.

Dienas

 • 3
 • 7
 • 8
 • 9
 • 12
 • 14
 • 17
 • 18
 • 19
 • 21
 • 24
 • 26
 • 30
 • 31
 • 37
 • 38
 • 44
 • 45
 • 56
 • 60

۲۰۲۱ نوامبر ۲۵, پنجشنبه، ساعت ۱۱:۳۰.

Rīta

 • 7
 • 10
 • 14
 • 16
 • 18
 • 20
 • 26
 • 27
 • 33
 • 35
 • 37
 • 45
 • 48
 • 51
 • 52
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 61

۲۰۲۱ نوامبر ۲۴, چهارشنبه، ساعت ۱۹:۳۰.

Vakara

 • 1
 • 2
 • 4
 • 5
 • 9
 • 15
 • 21
 • 26
 • 27
 • 32
 • 33
 • 34
 • 40
 • 41
 • 48
 • 50
 • 52
 • 54
 • 56
 • 58

۲۰۲۱ نوامبر ۲۴, چهارشنبه، ساعت ۱۵:۳۰.

Dienas

 • 4
 • 5
 • 9
 • 13
 • 17
 • 19
 • 23
 • 25
 • 26
 • 31
 • 33
 • 36
 • 45
 • 47
 • 49
 • 50
 • 51
 • 53
 • 60
 • 61

۲۰۲۱ نوامبر ۲۴, چهارشنبه، ساعت ۱۱:۳۰.

Rīta

 • 1
 • 4
 • 7
 • 8
 • 12
 • 18
 • 23
 • 26
 • 32
 • 33
 • 36
 • 38
 • 41
 • 42
 • 46
 • 47
 • 48
 • 50
 • 56
 • 60

۲۰۲۱ نوامبر ۲۳, سه‌شنبه، ساعت ۱۹:۳۰.

Vakara

 • 2
 • 3
 • 7
 • 8
 • 9
 • 11
 • 13
 • 18
 • 21
 • 22
 • 30
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 39
 • 42
 • 43
 • 46
 • 49

۲۰۲۱ نوامبر ۲۳, سه‌شنبه، ساعت ۱۵:۳۰.

Dienas

 • 6
 • 9
 • 10
 • 16
 • 18
 • 23
 • 25
 • 26
 • 29
 • 33
 • 34
 • 37
 • 38
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 51
 • 56

۲۰۲۱ نوامبر ۲۳, سه‌شنبه، ساعت ۱۱:۳۰.

Rīta

 • 8
 • 9
 • 16
 • 18
 • 23
 • 29
 • 33
 • 34
 • 36
 • 39
 • 42
 • 46
 • 47
 • 49
 • 51
 • 53
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59

۲۰۲۱ نوامبر ۲۲, دوشنبه، ساعت ۱۹:۳۰.

Vakara

 • 2
 • 5
 • 9
 • 11
 • 12
 • 17
 • 18
 • 25
 • 26
 • 28
 • 30
 • 31
 • 35
 • 38
 • 45
 • 49
 • 54
 • 55
 • 56
 • 61

۲۰۲۱ نوامبر ۲۲, دوشنبه، ساعت ۱۵:۳۰.

Dienas

 • 1
 • 7
 • 11
 • 16
 • 17
 • 19
 • 25
 • 26
 • 28
 • 32
 • 33
 • 36
 • 40
 • 43
 • 48
 • 50
 • 52
 • 56
 • 57
 • 61

۲۰۲۱ نوامبر ۲۲, دوشنبه، ساعت ۱۱:۳۰.

Rīta

 • 8
 • 11
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 25
 • 30
 • 33
 • 35
 • 37
 • 39
 • 41
 • 46
 • 49

۲۰۲۱ نوامبر ۲۱, یکشنبه، ساعت ۱۹:۳۰.

Vakara

 • 5
 • 6
 • 8
 • 20
 • 22
 • 23
 • 29
 • 30
 • 33
 • 34
 • 36
 • 37
 • 38
 • 40
 • 43
 • 45
 • 52
 • 58
 • 59
 • 62

۲۰۲۱ نوامبر ۲۱, یکشنبه، ساعت ۱۵:۳۰.

Dienas

 • 1
 • 3
 • 4
 • 6
 • 7
 • 11
 • 19
 • 21
 • 22
 • 27
 • 30
 • 41
 • 43
 • 44
 • 48
 • 50
 • 53
 • 54
 • 57
 • 60

۲۰۲۱ نوامبر ۲۱, یکشنبه، ساعت ۱۱:۳۰.

Rīta

 • 4
 • 6
 • 12
 • 18
 • 19
 • 24
 • 30
 • 35
 • 36
 • 42
 • 45
 • 47
 • 48
 • 50
 • 52
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 60

۲۰۲۱ نوامبر ۲۰, شنبه، ساعت ۱۹:۳۰.

Vakara

 • 1
 • 10
 • 11
 • 15
 • 20
 • 22
 • 26
 • 27
 • 28
 • 32
 • 33
 • 41
 • 44
 • 47
 • 48
 • 54
 • 57
 • 59
 • 60
 • 61

۲۰۲۱ نوامبر ۲۰, شنبه، ساعت ۱۵:۳۰.

Dienas

 • 1
 • 3
 • 8
 • 9
 • 10
 • 13
 • 16
 • 18
 • 20
 • 22
 • 27
 • 29
 • 30
 • 32
 • 36
 • 37
 • 47
 • 55
 • 57
 • 62

۲۰۲۱ نوامبر ۲۰, شنبه، ساعت ۱۱:۳۰.

Rīta

 • 9
 • 14
 • 17
 • 18
 • 30
 • 33
 • 35
 • 38
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 48
 • 51
 • 52
 • 54
 • 55
 • 57
 • 60
 • 62

: اطلاعات نام لاتاری

بلیط را می توان در خریداری لتونی. تساوی در دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه و یکشنبه.

Latvijas Loto لتونی Keno است توسط سازمان. وب سایت رسمی: www.latloto.lv

شانس برنده شدن لتونی Keno

که در 62 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 1-10 - لتونی Keno.

اعداد بازی شماره همسان شانس
10 10 1:۵۸۱٬۹۵۱
10 9 1:۱۵٬۲۴۲
10 8 1:۹۹۱
10 7 1:۱۲۱
10 6 1:۲۵
10 5 1:۸
10 0 1:۷۳
9 9 1:۱۲۰٬۷۸۲
9 8 1:۳٬۸۳۴
9 7 1:۳۰۴
9 6 1:۴۶
9 5 1:۱۲
9 0 1:۴۵
8 8 1:۲۶٬۸۴۱
8 7 1:۱٬۰۳۸
8 6 1:۱۰۱
8 5 1:۱۹
8 0 1:۲۹
7 7 1:۶٬۳۴۴
7 6 1:۳۰۲
7 5 1:۳۷
7 4 1:۹
7 0 1:۱۸
6 6 1:۱٬۵۸۶
6 5 1:۹۴
6 4 1:۱۵
5 5 1:۴۱۷
5 4 1:۳۲
5 3 1:۷
4 4 1:۱۱۵
4 3 1:۱۲
3 3 1:۳۳
3 2 1:۵
2 2 1:۱۰
1 1 1:۳