اروپا سوئد لوتو نتایج

آخرین نتایج ۲۰۲۰ مهٔ ۲۷, چهارشنبه.

2020/43

 • 2
 • 8
 • 9
 • 11
 • 23
 • 29
 • 31
 • 15
 • 17
 • 25
 • 27
شماره جایزه
7 *
7 *
6 + 1 14493 €
6 + 1 50946 €
6 2722 €
6 3095 €
5 87 €
5 100 €
4 16 €
4 18 €

اروپا سوئد لوتو نتایج ۲۰۲۰ مهٔ ۲۳, شنبه.

2020/42

 • 5
 • 9
 • 13
 • 18
 • 19
 • 29
 • 33
 • 3
 • 20
 • 24
 • 31
شماره جایزه
7 3.7 میلیون €
7 1.6 میلیون €
6 + 1 15971 €
6 + 1 35650 €
6 1725 €
6 3088 €
5 74 €
5 97 €
4 16 €
4 18 €

اروپا سوئد لوتو نتایج ۲۰۲۰ مهٔ ۲۰, چهارشنبه.

2020/41

 • 2
 • 6
 • 11
 • 13
 • 16
 • 21
 • 25
 • 28
 • 30
 • 33
 • 34
شماره جایزه
7 *
7 *
6 + 1 11541 €
6 + 1 13602 €
6 1934 €
6 1984 €
5 70 €
5 84 €
4 15 €
4 16 €

* هیچ برنده

بلیط را می توان در خریداری سوئد. تساوی در چهارشنبه و شنبه.

Svenska Spel سوئد لوتو است توسط سازمان. وب سایت رسمی: www.svenskaspel.se

شانس برنده شدن سوئد لوتو

که در 35 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 7 - سوئد لوتو و 4 تعداد جایزه.

 • برنده تمام پولها در سوئد لوتو است با تطبیق برنده 7 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 6724520
 • 2. جایزه های مطابق با برنده 6 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 240161
 • 3. جایزه های مطابق با برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 40027
 • 4. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 847
 • 5. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 59