اروپا سوئد Lotto نتایج

آخرین نتایج ۲۰۲۰ فوریهٔ ۱۵, شنبه.

1 2 9 22 23 30 32 19 20 25 31
شماره جایزه
7 145781 €
7 هیچ برنده
6 + 1 3269 €
6 + 1 2761 €
6 378 €
6 521 €
5 12 €
5 12 €
4 2 €
4 2 €

اروپا سوئد Lotto نتایج ۲۰۲۰ فوریهٔ ۱۲, چهارشنبه.

3 6 18 21 27 29 30 2 11 12 26
شماره جایزه
7 47947 €
7 هیچ برنده
6 + 1 2780 €
6 + 1 4042 €
6 210 €
6 324 €
5 10 €
5 11 €
4 2 €
4 2 €

اروپا سوئد Lotto نتایج ۲۰۲۰ فوریهٔ ۸, شنبه.

4 11 12 15 21 22 26 1 5 9 30
شماره جایزه
7 1.2 میلیون €
7 93204 €
6 + 1 4009 €
6 + 1 1937 €
6 304 €
6 301 €
5 9 €
5 11 €
4 2 €
4 2 €

بلیط را می توان در خریداری سوئد. تساوی در شنبه و چهارشنبه.

Svenska Spel سوئد Lotto است توسط سازمان www.svenskaspel.se

شانس برنده شدن سوئد Lotto

که در 35 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 7 - سوئد Lotto

  • برنده تمام پولها در سوئد Lotto است با تطبیق برنده 7 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 6724520
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 6 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 240161
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 40027
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 847
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 59