اروپا لوتو Texas نتایج

9.8 میلیون €

برنده تمام پولها بعدی

بازی Lotto Texas آنلاین

آخرین نتایج ۲۰۲۰ آوریل ۱, چهارشنبه.

1 19 20 31 35 45
شماره جایزه
6 هیچ برنده
5 2117 €
4 43 €
3 3 €

اروپا لوتو Texas نتایج ۲۰۲۰ مارس ۲۸, شنبه.

9 10 13 15 17 44
شماره جایزه
6 هیچ برنده
5 2041 €
4 41 €
3 3 €

اروپا لوتو Texas نتایج ۲۰۲۰ مارس ۲۵, چهارشنبه.

5 33 36 40 51 54
شماره جایزه
6 هیچ برنده
5 3355 €
4 57 €
3 3 €

بلیط را می توان در خریداری ایالات-متحده-آمریکا. تساوی در چهارشنبه و شنبه.

که در 0 بازیکن را انتخاب 0 اعداد بین 1 - Lotto Texas.

Texas Lottery Lotto Texas است توسط سازمان www.txlottery.org