اروپا Lotto Texas نتایج

7.1 میلیون €

برنده تمام پولها بعدی

بازی Lotto Texas آنلاین

آخرین نتایج ۲۰۲۰ فوریهٔ ۲۲, شنبه.

8 16 23 38 41 47
شماره جایزه
6 هیچ برنده
5 1264 €
4 47 €
3 3 €

اروپا Lotto Texas نتایج ۲۰۲۰ فوریهٔ ۱۹, چهارشنبه.

1 18 22 31 35 42
شماره جایزه
6 هیچ برنده
5 1345 €
4 47 €
3 3 €

اروپا Lotto Texas نتایج ۲۰۲۰ فوریهٔ ۱۵, شنبه.

1 12 13 31 32 40
شماره جایزه
6 هیچ برنده
5 2130 €
4 41 €
3 3 €

بلیط را می توان در خریداری ایالات-متحده-آمریکا. تساوی در شنبه و چهارشنبه.

که در 0 بازیکن را انتخاب 0 اعداد بین 1 - Lotto Texas.

Texas Lottery Lotto Texas است توسط سازمان www.txlottery.org