اروپا لوتو Texas Extra نتایج

9.8 میلیون €

برنده تمام پولها بعدی

بازی Lotto Texas Extra آنلاین

آخرین نتایج ۲۰۲۰ آوریل ۱, چهارشنبه.

1 19 20 31 35 45
شماره جایزه
6 هیچ برنده
5 11474 €
4 137 €
3 12 €
2 2 €

اروپا لوتو Texas Extra نتایج ۲۰۲۰ مارس ۲۸, شنبه.

9 10 13 15 17 44
شماره جایزه
6 هیچ برنده
5 11398 €
4 135 €
3 12 €
2 2 €

اروپا لوتو Texas Extra نتایج ۲۰۲۰ مارس ۲۵, چهارشنبه.

5 33 36 40 51 54
شماره جایزه
6 هیچ برنده
5 12712 €
4 151 €
3 12 €
2 2 €

بلیط را می توان در خریداری ایالات-متحده-آمریکا. تساوی در چهارشنبه و شنبه.

که در 0 بازیکن را انتخاب 0 اعداد بین 1 - Lotto Texas Extra.

Texas Lottery Lotto Texas Extra است توسط سازمان www.txlottery.org