اروپا Lotto Texas Extra نتایج

7.1 میلیون €

برنده تمام پولها بعدی

بازی Lotto Texas Extra آنلاین

آخرین نتایج ۲۰۲۰ فوریهٔ ۲۲, شنبه.

8 16 23 38 41 47
شماره جایزه
6 هیچ برنده
5 10483 €
4 139 €
3 12 €
2 2 €

اروپا Lotto Texas Extra نتایج ۲۰۲۰ فوریهٔ ۱۹, چهارشنبه.

1 18 22 31 35 42
شماره جایزه
6 هیچ برنده
5 10564 €
4 139 €
3 12 €
2 2 €

اروپا Lotto Texas Extra نتایج ۲۰۲۰ فوریهٔ ۱۵, شنبه.

1 12 13 31 32 40
شماره جایزه
6 هیچ برنده
5 11349 €
4 133 €
3 12 €
2 2 €

بلیط را می توان در خریداری ایالات-متحده-آمریکا. تساوی در شنبه و چهارشنبه.

که در 0 بازیکن را انتخاب 0 اعداد بین 1 - Lotto Texas Extra.

Texas Lottery Lotto Texas Extra است توسط سازمان www.txlottery.org